Bewindvoering

Home / Bewindvoering

Beschermingsbewind

Als het je niet meer lukt om je financiën te regelen is hulp vragen vaak moeilijk. Uit mijn ervaring weet ik dat het aanvragen van beschermingsbewind rust brengt. Rust geeft ruimte om je bezig te houden met andere zaken die bij financiële problemen ook jouw aandacht vragen.

Communicatie is onder deze omstandigheden heel belangrijk en daar besteed ik dan ook ruim tijd aan. Een goede en open communicatie geeft het vertrouwen dat jouw geld op een correcte manier wordt beheerd.

Regelmatig hoor ik dat mensen geen bewind willen omdat ze dan niet meer zelf over hun geld kunnen beschikken. Voor een deel klopt dat. Ik houd rekening met jouw wensen en zal altijd uitleggen waarom ik bepaalde afspraken maak en beslissingen neem. Als jij het ergens niet over eens bent kan dit altijd besproken worden. Als we er samen niet uit komen kan de kantonrechter hier uiteindelijk over beslissen.

Onderbewindstelling is bedoeld voor mensen die problematische schulden hebben of door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Er moet dus een goede reden zijn om dit aan te vragen bij de Rechtbank.

Na uitspraak van het beschermingsbewind door de kantonrechter zorg ik eerst voor financiële stabiliteit. Hoe doe ik dat?

  • alle betrokken partijen informeren dat ik je bewindvoerder ben
  • een voorlopig budgetplan (overzicht van inkomsten en uitgaven) opstellen aan de hand van je bankafschriften
  • een beheer- en leefgeldrekening openen
  • na ontvangst van alle inkomsten ga ik je vaste lasten betalen en krijg je per week een bedrag om boodschappen te doen (leefgeld*)
  • onderzoeken of je alle extra inkomsten (zoals toeslagen en bijzondere bijstand) ontvangt en als dat niet zo is vraag ik deze voor je aan
  • je beslagvrije voet berekenen en actie ondernemen als er te veel beslag ligt op je inkomsten en/of toeslagen
  • een definitief budgetplan maken
  • een overzicht maken van je schulden (als die er zijn)

Omdat ik bij bovenstaande afhankelijk ben van andere partijen kan het even duren voordat alles duidelijk is. Binnen drie maanden moet dit normaal gesproken wel lukken want binnen die termijn moet ik ook een boedelbeschrijving naar de Rechtbank sturen.

*Het leefgeld dat je ontvangt is sterk afhankelijk van je inkomsten en uitgaven. Ik leg je aan de hand van het budgetplan uit welk bedrag hiervoor beschikbaar is.

 

Als je financiële situatie stabiel is en alle schuldeisers hun schuld hebben doorgegeven ga ik met je in gesprek over de mogelijkheden om je schulden op te lossen. Als er een aanvraag schuldhulpverlening gedaan moet worden help ik je daarbij. Ik zorg samen met jou voor de benodigde bewijsstukken en ga mee naar het intakegesprek bij de Kredietbank of andere schuldhulpverleningsinstantie.

Beschermingsbewind is niet hetzelfde als schuldhulpverlening. Het is een hulpmiddel omdat financiële stabiliteit belangrijk is voor het slagen van een schuldhulpverleningstraject. Regelmatig wordt bewindvoering als voorwaarde gesteld voor toelating tot de WSNP.

Vaak zijn er naast de financiële problemen ook andere dingen die belangrijk zijn voor een betere toekomst. Als bewindvoerder ben ik verantwoordelijk voor je financiën maar ik ga een gesprek over andere zaken die je bezig houden niet uit de weg. Ik wil graag weten tegen welke problemen je aanloopt en kan met je bespreken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te pakken. Als er al hulpverleners betrokken zijn kom ik graag met hen in contact, uiteraard kan dit alleen met jouw toestemming. Het is jouw leven, jouw toekomst en daar heb of maak jij je plan voor.